Nyitólap
Könyvtárunkról
Szolgáltatások
Katalógusok
Könyvajánló
Rendezvények, hírek
Archívum
Támogatóink

Könyvtárunkról

A KÖNYVTÁR MUNKATÁRSAI

Mátraházi Zsuzsanna - könyvtárvezető, Porogi Gabriella - könyvtáros
                                                                
KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Vasas Központi Könyvtár Alapítvány általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár. Feladata a tudásalapú társadalom alapintézményeként, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, az önművelésre és a színvonalas szórakozásra.
Támogatja:
   » az oktatást és az egész életen át tartó tanulást,
   » a kulturális értékek közvetítését,
   » a szabadidő hasznos eltöltését.

Céljai megvalósítása érdekében:
   » a könyvtár állományát folyamatosan fejleszti és feltárja,
   » közkönyvtár, vagyis minden magyar állampolgár tagja lehet,
   » nyilvános internet hozzáférést biztosít az eMagyarország Pont keretén belül,
  » gondoskodik a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról, hangoskönyvkínálata a látáskárosultakat is irodalmi élményhez juttatja,
   » az elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejleszti a könyvtár tájékoztató és információs szolgáltatásait,
   » kultúraközvetítői tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a kerület kulturális életébe,
   » munkahelyi könyvtári ellátórendszert működtet.

A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

A könyvtár elődjét 1903-ban a szakegyletek könyvtárainak összevonásával hozták létre. A könyvállomány kezdetben 346 kötetből állt. 1914-ig a könyvtár jelentősen fejlődött, aminek az első világháború vetett végett. A fegyverszünet után három évvel kerülhetett újra napirendre a munkáskönyvtárak ügye. 1928-ban felépült a Vasas Szakszervezet új székháza a Magdolna u. 5-7-ben. Itt kapott helyet a könyvtár is. Az 1929-ben bekövetkezett világválság nagy-mértékben akadályozta a munkáskönyvtár-ügy további fejlődését. Ennek ellenére a Vasas Szakszervezet - az akkori viszonyokhoz képest - nagy kötetállományú (huszonötezres) könyvhálózattal rendelkezett. Az állomány hetven százalékban szépirodalmi műveket tartalmazott. Pár évvel később a központi könyvtár az országban az elsők között tért át az akkor legkorszerűbb tizedes osztályozásra.
A könyvek beszerzése az 1940-es évek alatt sem szünetelt. A nyilas hatalomátvétel után kormányrendelet született az antifasiszta szellemiségű könyvek indexre tételéről, és ezzel együtt ezek kötelező beszolgáltatásáról. A Vasas azonban csak az erősen megrongálódott könyveket és a duplumokat szolgáltatta be, a tiltott könyvek nagy részét elrejtették a székház dísztermének üreges márványoszlopaiba.
Az ötvenes években sorra jöttek létre a vasipari ágazathoz tartozó művelődési központok, könyvtárak., megkezdődött egy új típusú könyvtárhálózat kialakítása. A 60-as, 70-es években jelentősen megnőttek az igények és megváltoztak a körülmények. Ennek megfelelően a könyvtárak feladatköre is bővült. Ezeket az évtizedeket a dinamikus növekedés jellemezte. Pl. 1977-ben a Vasas könyvtári hálózatnak már 7612 olvasója volt.

A nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére a rendszerváltozás előszeleként megindult gazdasági változások háttérbe szorították az ágazatot, a Vasas cégek átalakultak, vagy megszűntek. Ennek következtében az önálló könyvtárak (Ikarus, Ganz, stb) és a letéti könyvtárak száma is apadt. A megváltozott körülményekre való tekintettel a könyvtárnak új stratégiát kellett kidolgoznia. 1999-től a Vasas Könyvtár alapítványként működik. Funkciója változott: nyilvános közművelődési könyvtári ellátást nyújt a lakosság részére és igény esetén vállalja letéti könyvtárak létesítését bárhol, ahol erre igény van (cégeknél, iskolákban, művelődési házakban, stb.). Az olvasótereket és az alagsori nagy raktárhelyiséget a Vasas Szakszervezeti Szövetség biztosítja az intézmény számára.
A rendszerváltást követően, 1990-ben alakult meg a Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete (SZMMIE), melyet az egykori szakszervezeti és munkahelyi intézmények alapítottak meg. Az egyesület 2000-ben megváltoztatta a nevét, Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) lett. 2023 májusáig a TEMI-n keresztül részesült a könyvtár az Országgyűlés által meghatározott, pályázat útján elnyerhető működési támogatásból, mely az éves költségvetés alapját képezte. .Enek a lehetőségnek a hirtelen megszűnése után a Józsefvárosi Önkormányzat 2023 végéig szóló gyorssegélye tette lehetővé, hogy az éppen 120 éves intézménynek ne kelljen lakatot tennie az ajtajára. A továbbiakban hasonló támogatási kérelmeket nyújt be a könyvtár, és egyéb pályázati lehetőségekkel élve próbál tovább működni.A GYŰJTEMÉNYRŐL

Gazdag szak- és szépirodalmi -mintegy 115.000 kötettel, valamint egyre gyarapodó hangoskönyv-állománnyal rendelkezik. Közművelődési jellegéből adódóan gyűjteményében megtalálhatók a magyar és külföldi klasszikus és kortárs írók szépirodalmi és szakirodalmi művei, kiemelten a szépirodalom, valamint filozófiai, pszichológiai, szociológiai, közgazdaság- és történettudományi művek.
Az ide járó olvasók kézikönyvekhez és folyóiratokhoz is hozzáférhetnek. A könyvtár kéttucatnyi napii- és hetilap, folyóirat, továbbá internetes tartalomszolgáltató előfizetője..VASAS KÖZPONTI KÖNYVTÁR ALAPÍTVÁNY
1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
Telefon: (+36) 1 313-6250 | E-mail: konyvtar@vasasok.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda 12.00-18.00 óráig | kedd, csütörtök: 9.00-17.00 óráig.
 
 
Szirén Online Katalógus www.emagyarorszag.hu
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez | Copyright © 2010. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány. Minden jog fenntartva. www.ysolutions.hu
 
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány